Pro média a PR

...a začínáme stavět. Zahájili jsme rekonstrukci přivaděče do Nové Vsi v Horách

Teplice, 2. dubna 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Mostecku první letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče od vodojemu do Nové Vsi v Horách.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zahájili jsme první letošní stavbu v rámci obnovy majetku – dřív nám to dlouhá zima neumožnila. Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Zatímco pro rok 2011 byly ještě určeny dvě třetiny ročního rozpočtu na strategické (legislativou vyvolané) investice a pouze třetina na obnovu majetku, v roce 2012 se podařilo tento poměr obrátit a 60% bylo určeno na obnovu majetku. V roce 2013 půjdou do obnovy již téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč „A“ od vodojemu o objemu 150 m3 do obce Nová Ves v Horách a do jejích přilehlých částí je ve špatném technickém stavu. Je netěsný, takže dochází k únikům vody a navíc je z nevhodného materiálu (azbestocement), proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. 
Nově bude pro tento vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm s ochrannou vrstvou, a to v celkové délce 835,3 metrů. Vedení trasy – částečně na veřejných (obecních) pozemcích a částečně na soukromých pozemcích, převážně travnatým terénem - se rekonstrukcí nezmění.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. března 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 13. června 2013. Rekonstruovaný přivaděč zajistí do budoucna pravidelnou dodávku pitné vody pro přibližně 430 připojených obyvatel obce a sníží ztráty vody.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun, což zahrnuje i významnou strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Meziboří.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > ...a začínáme stavět. Zahájili jsme rekonstrukci přivaděče do Nové Vsi v Horách
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz