Pro média a PR

Aktuálně o realizaci investic do obnovy majetku SVS v Ústeckém a Libereckém kraji

Teplice, 24. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je co do rozsahu sítí největší vlastnická vodárenská společnost v ČR. Na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, je vlastníkem více než 8746 km vodovodů, 3806 km kanalizací, 53 úpraven vody, 200 čistíren odpadních vod a dalších zařízení. 

Před dvaceti lety při svém vzniku SVS do majetku získala historickou infrastrukturu, jejíž náležitou obnovu musí jako vlastník na rozsáhlém území dvou sousedících krajů zajistit. Obnova přitom byla dlouhodobě za dob totality podinvestovaná. Také v několika předchozích letech byla obnova sítí - vodovodů a kanalizací - trochu v pozadí. Legislativou jsme byli po vstupu do EU nuceni masivně investovat do čištění odpadních vod s tak přísnými parametry, které nemá žádná jiná členská země EU. 

Po splnění tohoto rozsáhlého úkolu se těžiště aktivit SVS přesunulo na oblast obnovy stávajícího vodohospodářského majetku. Pro názornost: V roce 2011 ještě byly strategické investice v objemu 870 mil. Kč a obnova majetku 429 mil. Kč. V roce 2012 se ale poměr začal obracet - 679 mil. Kč šlo do obnovy majetku a 500 mil. Kč na strategické investice. Ty byly směřovány do opatření v procesu výroby a distribuce kvalitní pitné vody, konkrétně do rekonstrukce velkých úpraven vody v Ústeckém kraji. V roce 2013 je poměr mezi strategickými investicemi a obnovou výrazně obrácený: Z celkové částky 1,16 mld. korun do obnovy majetku půjde 830 mil. Kč (70%) a do strategických investic jen 335 mil. Kč (30%).

Objem investic na rok 2013 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 a zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku, v souladu se schváleným Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále PFO). PFO uvažuje pouze vlastní finanční prostředky získané z vodného a stočného. Ty nepokrývají ani zdaleka skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Na celkovou obnovu majetku při současném tempu (resp. množství finančních prostředků) bude zapotřebí 133 let, přičemž faktická potřeba doby obnovy je výrazně kratší. I přes současné zvýšené investice do obnovy se tak majetek stále více opotřebovává (stárne). Objemy finančních prostředků v PFO totiž odpovídají reálnému předpokladu vývoje ceny vody při zohlednění pohledu sociální únosnosti ceny vody. V roce 2013 jde do obnovy 0,83 miliardy korun, přičemž meziroční nárůst ceny vody je 5,9%. Pokud bychom chtěli míru opotřebení zastavit či dokonce v řádu let snížit, každoroční objem investic do obnovy by musel být mnohonásobně vyšší – a to by bylo možné jen při razantním, sociálně neúnosném nárůstu ceny vody.

Co se týče rozdělení investičních prostředků po jednotlivých okresech v regionu působnosti SVS, konkrétně v rámci Ústeckého kraje, uvádí jej následující tabulka:

                    obnova majetku                  investice pro okres celkem (vč. strategických) 
Chomutov       20 staveb…cca  70 mil. Kč     73 mil. Kč
Děčín                23 staveb…cca  92 mil. Kč   122 mil. Kč
Louny               18 staveb…cca  46 mil. Kč     46 mil. Kč
Litoměřice       18 staveb…cca  44 mil. Kč   109 mil. Kč (vč. Litoměřice ČOV; Hošťka ČOV)
Most                  29 staveb…cca 112 mil. Kč  201 mil. Kč (vč. Meziboří, rekonstrukce ÚV)
Teplice              15 staveb…cca  74 mil. Kč    97 mil. Kč (vč. Bílina-Všechlapy, rek. přivaděče)
Ústí n. Labem  25 staveb…cca  70 mil. Kč    78 mil. Kč
Česká Lípa       23 staveb…cca  65 mil. Kč    82 mil. Kč
Jablonec n. N. 20 staveb…cca  98 mil. Kč   163 mil. Kč
Liberec             19 staveb…cca  74 mil. Kč    99 mil. Kč

V současné době jsou v realizaci nebo finišují tyto stavby v jednotlivých okresech:

Děčín: 06-12/2013 se staví nový vodojem Děčín – Letná, 07-11/2013 provádíme rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Děčíně, v Liberecké a Liliové ulici, 06/2013 – 07/2014 probíhá výstavba přivaděče a rekonstrukce vodovodů k náhradě vodního zdroje Malšovice, 07/2013 – 09/2014 probíhá III. etapa rekonstrukce vodovodů Děčín – Letná, vč. rekonstrukce kanalizace v ulicích Řecká a Bukurešťská, 08-09/2013 probíhá rekonstrukce vodovodu v Jílovém Nedokončené ulici,

Chomutov: 07-10/2013 provádíme v Chomutově souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v části Štefánikova náměstí a v ul. Vaníčkově, Schubertově a Buchenwaldské, 07-10/2013 probíhá v Kadani rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Sluneční a Žitné ulici, 07-08/2013 probíhá rekonstrukce vodovodu v obci Nížebohy v Požárnické ulici, 07-09/2013 probíhá rekonstrukce vodojemu v Radonicích,

Louny: 07-10/2013 v Dukelské ulici probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu,

Litoměřice: 06-08/2013 v Pohořanech probíhá rekonstrukce vodovodu, 07/2013- 03/2014 probíhá rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Litoměřice, 07-10/2013 rekonstrukce vodovodu v obci Malé Žernoseky v Ústecké ul., 08-10/2013 rekonstrukce vodovodu ve Vescích, 08-11/2013 rekonstrukce kanalizace v Lovosicích, Ústecké ul., 08-10/2013 provádíme rekonstrukci kanalizace v Čížkovicích, Husově ul.

Most: 06-10/2013 probíhá v Partyzánské a Opltově ulici rekonstrukce kanalizace a vodovodu, na tř. Budovatelů rekonstrukce vodovodu 07-10/2013, probíhá rekonstrukce přivaděče Lišnice – Koporeč 06-10/2013, rekonstrukce výtlačného řadu ze Skršína do vodojemu Chrámce 07-10/2013, probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mostě v ul. J. Ressla 07-10/2013,

Teplice: v Teplicích probíhá souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Duchcovské ulici 06-09/2013 a v Souběžné ulici 07-09/2013, v Krušnohorské ul. rekonstrukce vodovodu 06-08/2013, v Žalanech probíhá intenzifikace ČOV 06/2013 – 02/2014, probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Teplicích U Kamenných lázní 06-11/2013,

Ústí n. Labem: v Ústí n. L. ve Dvořákově ul. probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu 06-10/2013 a v Koněvově ul. rekonstrukce kanalizace a vodovodu 06-09/2013, probíhá rekonstrukce lapáku štěrku na ČOV Ústí n. L. – Neštěmice 06-08/2013, probíhá rekonstrukce vodovodu z Chlumce do Chabařovic 07-12/2013, a byla dokončena rekonstrukce vodovodu v Ústí nad Labem Na Schodech.

Česká Lípa: v Novém Boru probíhá 06-08/2013 souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Wolkerova, v České Lípě probíhá 05-08/2013 rekonstrukce vodovodu Na Nivách, ve Cvikově probíhá 06-09/2013 rekonstrukce kanalizace v Komenského ul., 07-10/2013 probíhá rekonstrukce vodojemu v Podlesí, což je místní část Horní Police, 07-11/2013 probíhá rekonstrukce vodovodu v Rousínově, což je místní část obce Svor,

Jablonec nad Nisou: 04-10/2013 probíhá v Jablonci n. N. rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rýnovická a Větrná, 06-08/2013 odstraňujeme nevyhovující kanalizační výusť v Jablonci n. N. v ul. Perlová, 06-10/2013 ve středu Tanvaldu probíhá rekonstrukce vodovodu (v ulicích Školní, Komenského a Jiráskově) a kanalizace (v ulicích Palackého, Školní a Poštovní), 06-10/2013 probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Jablonci n. N. ve Květinové ul., 06-08/2013 probíhá rekonstrukce vodojemu v Rychnově u Jablonce n. N.,

Liberec: 06-08/2013 provádíme rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Hrádku n. Nisou, Lipové ulici a 07-08/2013 rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Smetanově ulici, 05-09/2013 provádíme souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Liberci, Luční ul., 06-08/2013 probíhá rekonstrukce vodovodu ve Všelibicích, Pod Borkem, 07-09/2013 provádíme rekonstrukci vodovodu v Liberci, Puškinově ulici, 07/2013 - 03/2015 probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodu kolem areálu ZOO v ulicích Gorkého, Dvořákově, Škroupově, Lesní a na Sukově náměstí, 07-11/2013 probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Liberci u sv. Antonína.

„Prostředky na obnovu vodárenské infrastruktury získáváme z ceny vody. Ta v posledních letech roste jak kvůli investicím, jejichž potřeba je zakotvena v legislativě, tak i kvůli trvalému růstu vstupů, od ceny surové vody přes energie až po státu odváděné poplatky a DPH. Snažíme se nárůst ceny vody v souladu s Podnikatelským záměrem SVS 2010-2015 udržet v mezích sociální únosnosti, ačkoliv je již zřejmé, že reálná potřeba investic je mnohonásobně vyšší. Čelíme situaci, kdy obyvatel v regionu nepřibývá a spotřeba vody dlouhodobě klesá. Musíme si uvědomovat, že pokud cena vody nebude vytvářet dostatek zdrojů na obnovu a majetek bude nadále stárnout, v budoucnu bude zapotřebí výrazně více financí na pouhé udržení celé infrastruktury v chodu,“ upozorňuje na úskalí současného tempa obnovy majetku generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

________

k dispozici rovněž v grafické podobě (klikněte ke zvětšení):

    

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Aktuálně o realizaci investic do obnovy majetku SVS v Ústeckém a Libereckém kraji
Vytištěno: 28.06.2017 12:40, www.svs.cz