Pro média a PR

Aktuální problémy v zásobování pitnou vodou v severních Čechách, odborná konference


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (dále SčVK) ze skupiny Veolia Voda organizují ve čtvrtek 29. března 2007 regionální odbornou konferenci na téma „Aktuální problémy v zásobování pitnou vodou v severních Čechách“. Celodenní konference se uskuteční v teplickém Domě kultury. Jde o akci konanou u příležitosti Světového dne vody, který se slaví 22. března.

Zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele i vody pro průmysl, služby a obchod je podmínkou a předpokladem vitálnosti a možnosti rozvoje urbanizovaných ploch. Náročné požadavky na kvalitu vody, vyvolané novou legislativou, vyžadují rozšíření a rozsáhlé rekonstrukce infrastruktury i aplikaci nových úpravárenských technologií. Je nutné je realizovat za optimálních technických a finančních podmínek. Organizátoři budou hledat odpovědi na základní otázku, jakým způsobem zajistit nezbytný rozvoj tohoto oboru v souvislosti s legislativou a možnými zdroji dotací. Možnosti řešení aktuálních problémů přednesou odborníci z oboru vodárenství – z jiných vodárenských společností, oborových organizací a příslušných ministerstev.

Konference zaměřená na modernizace a rekonstrukce v oblasti zásobování pitnou vodou a na možnosti jejich financování je určená pro primátory, starosty a vedoucí pracovníky městských a obecních úřadů. Celodenní odborný program uzavře slavnostní koncert Severočeské filharmonie.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu doplňuje: “Požadavky stále přísnější legislativy vyvolávají silný tlak na zastupitele měst a obcí i na vodárenské společnosti. Konference bude příležitostí ke společnému hledání východisek v zásobování pitnou vodou v regionu naší působnosti.“

Rostislav Čáp, předseda představenstva SčVK, dodává:„Aktivní a dlouhodobá spolupráce mezi největší vlastnickou společností v České republice - SVS a provozovatelem - SčVK vždy vedla k efektivním investičním i provozním řešením. Pevně věřím, že konference v tomto utvrdí přítomné akcionáře SVS i experty z oboru.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > „Aktuální problémy v zásobování pitnou vodou v severních Čechách“, Odborná konference
Vytištěno: 28.06.2017 12:32, www.svs.cz