Pro média a PR

Bezvýkopovou metodou provedeme v Úštěku, Střelecké ul., výměnu současného vodovodu z novoduru za PE 100

Teplice, 30. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí
na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Úštěku, Střelecké ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „„Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale v tom narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody. Hledáme proto všechny cesty, kde a jak přípravu a realizaci našich investic zefektivnit.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad ve Střelecké ulici o vnitřním průměru 90 mm byl uveden do provozu roku 1954. Je z neměkčeného PVC - novoduru. Jedná se o atypický materiál, který neodpovídá materiálům používaným v současnosti, a opravy na něm jsou prováděny nestandardním způsobem. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazen původní vodovod potrubím z polyetylénu o průměru 90 mm v délce 187 metrů, včetně přepojení stávajících 9 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v původní trase, a to šetrnou bezvýkopovou technologií burstlining, při které se staré potrubí pomocí trhací hlavy zničí a současně se vtáhne potrubí nové. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. srpna 2013. Vlastní práce byly zahájeny 28. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. Rekonstruovaný vodovod přispěje k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 80 připojených obyvatel daného úseku.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Bezvýkopovou metodou provedeme v Úštěku, Střelecké ul., výměnu současného vodovodu z novoduru za PE 100
Vytištěno: 25.06.2017 02:20, www.svs.cz