Pro média a PR

Bezvýkopovou technologií, zatažením vložky, rekonstruujeme kanalizaci v České Lípě, Moskevské ul.

Teplice, 18. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v České Lípě, Moskevské ulici. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „„Naší prioritou je obnova zastaralých sítí, vodovodů a kanalizací. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, abychom zastavili stárnutí majetku. Podmínky stávajícího Podnikatelského záměru SVS však až do roku 2015 limitují množství finančních prostředků vygenerovaných z ceny vody.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace vejčitého profilu 600/900 mm v Moskevské ulici je podle kamerové prohlídky zkorodovaná a má poškozené dno, takže vznikají kaverny. V souběhu vede litinový vodovod průměru 100 mm vybudovaný v letech 1926 a 1969. Je v dobrém stavu a bez poruch, takže rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizace nahrazena v délce 179 metrů, a to šetrnou bezvýkopovou technologií zatažením vložky vejčitého profilu 600/900 mm do původní kanalizace. Tím se zamezí komplikacím, spojeným s uzávěrou a obnovou frekventované krajské komunikace. Součástí stavby bude přepojení 24 stávajících kanalizačních přípojek na trase. Rekonstruovaná kanalizace přispěje k bezporuchovému odvádění odpadních vod od přibližně 40 připojených obyvatel.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Bezvýkopovou technologií, zatažením vložky, rekonstruujeme kanalizaci v České Lípě, Moskevské ul.
Vytištěno: 25.06.2017 02:10, www.svs.cz