Pro média a PR

Časté poruchy a úniky vody na vodovodu v Bystřanech, ul. Na Lišce ustanou - právě dokončujeme rekonstrukci

Teplice, 26. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v obci Bystřany, Na Lišce.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro připojené obyvatele v lokalitě. Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v původně zahrádkářské kolonii Bystřany – Na Lišce byl vybudován v letech 1971 a 1985. Slouží k zásobování obytných domů a zahrad a je veden v místní asfaltové komunikaci. Jde o polyetylénové potrubí průměru 63 mm v nezokruhované síti. K rekonstrukci je navržen úsek v délce 174 metrů, který má nedostatečnou kapacitu pro zásobování a dochází na něm k častým poruchám a únikům vody.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro vodovod použito kapacitnější polyetylénové potrubí vnitřního průměru 80 mm v délce 176,1 metrů, vedené v původní trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Dojde také k přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Časté poruchy a úniky vody na vodovodu v Bystřanech, ul. Na Lišce ustanou - právě dokončujeme rekonstrukci
Vytištěno: 25.06.2017 02:16, www.svs.cz