Pro média a PR

Rekonstrukce vodovodního přivaděče zajistí bezproblémové zásobování cca. 480 obyvatel v obci Březno na Chomutovsku

Teplice, 22. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče v obci Březno, v lokalitě za místním hřištěm.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný úsek vodovodního přivaděče zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 480 zde připojených obyvatel. V širších souvislostech se to však dotýká až 48 000 obyvatel, kterým je voda přiváděna tímto přivaděčem. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní přivaděč o vnitřním průměru 150 mm byl uveden do provozu roku 1965. Jeho úsek v obci Březno je často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci, aby bylo zajištěno pravidelné zásobování obyvatel pitnou vodou. Přivaděč je veden v zeleném pásu v hloubce cca 2 metry.

Při rekonstrukci bude použito potrubí z polyetylénu o průměru 100 mm v délce 171 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce vodovodního přivaděče zajistí bezproblémové zásobování cca. 480 obyvatel v obci Březno na Chomutovsku
Vytištěno: 25.06.2017 02:14, www.svs.cz