Pro média a PR

Dosloužila kanalizace v Novém Boru, v Dvořákově ul., zahájili jsme její rekonstrukci

Teplice, 25. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Novém Boru, ve Dvořákově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos půjdou do obnovytéměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Rekonstruovaná kanalizační stoka zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od cca 50 připojených obyvatel daného úseku.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka vejčitého průměru 400/600 mm je ve špatném technickém stavu. Potrubí je značně zkorodované, rozlámané, rozpadlé, a místy chybí dno, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Ve vzdálenosti cca 3 metry souběžně vedený litinový vodovod o průměru 150 mm z roku 1980 rekonstrukci nevyžaduje. 

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 500 mm, a to v celkové délce 150 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je rekonstrukce pěti revizních šachet a přepojení stávajících jedenácti kanalizačních přípojek. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. června 2013, vlastní stavební práce započaly 20. června a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 82 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dosloužila kanalizace v Novém Boru, v Dvořákově ul., zahájili jsme její rekonstrukci
Vytištěno: 28.06.2017 12:40, www.svs.cz