Pro média a PR

Filmový festival Voda, moře, oceány

Severočeská vodárenská společnost a. s. jako generální partner podpořila nultý ročník filmového festivalu Voda, moře, oceány, který se od 7. do 8. září 2004 konal v Ústí nad Labem.

Nultý ročník mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány začal 7. 9. 2004 promítáním prvních snímků. Autoři z devíti zemí obeslali festival celkem 22 snímky, z nichž 17 bylo soutěžních. Jejich projekce byla pro návštěvníky festivalu zdarma. Tematický filmový festival, který organizovali Steve Loveček Lichtag jako prezident festivalu a viceprezident ing. arch. Zdeněk Havlík pod záštitou primátora Ústí nad Labem Mgr. Petra Gandaloviče a děkana Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně Doc. Ing. Josefa Sejáka, CSc., se rozhodla podpořit jako generální partner Severočeská vodárenská společnost.

Generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, Ing. Miroslav Harciník, po skončení festivalu doplňuje: "Filmový festival představil řadu snímků, jež ukázaly potřebu věnovat se ochraně vody a života v ní. Některé z nich, například lovu velryb, se silným morálním apelem. Tyto aktivity jsou blízké poslání naší společnosti a festival se konal v regionu, kde působíme. Podpora tohoto festivalu proto pro nás byla nanejvýš logická."

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Filmový festival Voda, moře, oceány
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz