Pro média a PR

Finišuje rekonstrukce vodovodu v Novinách pod Ralskem


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. tento měsíc ukončí další ze svých plánovaných investičních akcí. V Novinách pod Ralskem budou zrekonstruovány poruchové vodovodní řady.

Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů o celkové délce 1271 metrů. Jako trubní materiál je zde použit PE-HD (lineární polyetylén – materiál, který se používá pro rozvody studené vody) o průměru 90 mm. Součástí stavby je protlak (tj. vsunutí potrubí bez výkopu) pod řekou Ploučnicí a následná obnova asfaltových povrchů komunikace.

Uvedená investiční akce je v celkovém finančním objemu (bez DPH) 3,360 milionu korun. Zhotovitelem stavby jsou Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2005 a ukončeny budou do konce měsíce října 2005.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Severočeská vodárenská společnost věnuje stálou pozornost řešení bezproblémového zásobování obyvatel pitnou vodou, k čemu cca 250 obyvatelům obce přispěje nově zrekonstruovaný vodovod.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Finišuje rekonstrukce vodovodu v Novinách pod Ralskem
Vytištěno: 26.07.2017 00:51, www.svs.cz