Pro média a PR

104 let stará kanalizace a nedostatečně kapacitní vodovod: důvod k rekonstrukci ve Větrné ul. v Hrádku n. N.

Teplice, 10. září 2013


Na Liberecku probíhá další letošní plánovaná investiční akce Severočeské vodárenské společnosti (SVS) – souběžná rekonstrukce 104 let staré kanalizace a vodovodu v Hrádku nad Nisou, ve Větrné ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Snažíme se zrychlovat tempo obnovy našeho infrastrukturního majetku. V roce 2012 bylo určeno na obnovu majetku60% prostředků našeho investičního plánu. Letos půjdou do obnovy již téměř tři čtvrtiny prostředků, tj. 830 milionů korun.Rekonstruovaná kanalizace a vodovod ve Větrné ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro připojené obyvatele tohoto úseku.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka vnitřního průměru 300 a 200 mm ve Větrné ulici byla uvedena do provozu již roku 1909. Dnes je vlivem stáří v havarijním stavu – zkorodovaná, popraskaná a s vrostlými kořeny stromů, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. 

Souběžně bude rekonstruován i poruchový vodovod z lineárního polyetylénu o vnitřním průměru 90 mm z roku 1979. Ten zásobuje několik rodinných domů a dva průmyslové objekty s významným odběrem pitné vody, proto musí být dostatečně kapacitní.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 211 metrů. Pro vodovod se použije polyetylénové potrubí průměru 110 mm v délce 500 metrů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. Souběžně v Hrádku probíhají další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lipové a ve Smetanově ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > 104 let stará kanalizace a nedostatečně kapacitní vodovod: důvod k rekonstrukci ve Větrné ul. v Hrádku n. N.
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz