Pro média a PR

Historický vodovod z r. 1910 v Ústí nad Labem, v části Masarykovy ulice, projde rekonstrukcí

Teplice, 29. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci – rekonstrukci 103 let starého vodovodu v části Masarykovy ulice.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstrukce historického vodovodu v dané části Masarykovy ulice zajistí do budoucna plynulé zásobování pitnou vodou pro přibližně 360 připojených obyvatel tohoto úseku. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos má jít 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny ročních investičních prostředků SVS. “

Více o stavbě:


Stávající litinový vodovodní řad v Masarykově ulici byl uveden do provozu roku 1910. Potrubí je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, zkorodované a značně inkrustované, kvůli čemuž nelze zajistit plynulou dodávku pitné vody.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm v celkové délce 115 metrů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena šetrnější bezvýkopovou technologií „Burstlining“, protože řad je umístěn v chodníku, v zámkové dlažbě a pod zídkou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. srpna 2013. Vlastní výkopové práce budou zahájeny 2. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun. Paralelně nyní probíhají v krajském městě i další investiční akce SVS na obnově vodárenských sítí – souběžné rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dvořákově a Koněvově ulici, rekonstrukce vodovodu v ulici Na Schodech a na Střekovském nábřeží.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Historický vodovod z r. 1910 v Ústí nad Labem, v části Masarykovy ulice, projde rekonstrukcí
Vytištěno: 28.06.2017 12:38, www.svs.cz