Pro média a PR

Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2004


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zveřejnila informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok.

Podle auditované účetní závěrky se společnosti podařilo dosáhnout lepšího hospodářského výsledku, než v roce předešlém. Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí 130,238 milionů Kč
(zisk za rok 2003 byl ve výši 4,5 milionu Kč). Je to způsobeno na jedné straně vyššími výnosy společnosti především v důsledku nárůstu tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé pak nižším nákupem služeb
a snížením dalších nákladů.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Prioritním cílem Severočeské vodárenské společnosti není tvorba zisku – pokud však tento vznikne, je podle jednoho ze základních principů společnosti vždy reinvestován do obnovy a rozšiřování majetku. Je zřejmé, že podobný hospodářský výsledek je nutné naplánovat i pro příští období, protože společnost musí vygenerovat dostatek vlastních finančních zdrojů na tzv. strategické investice. Bez zajištěných vlastních zdrojů bychom totiž nemohli žádat o dotace EU, vedoucí k naplnění požadavků legislativy do konce roku 2010.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2004
Vytištěno: 20.07.2017 20:37, www.svs.cz