Pro média a PR

Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2005


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zveřejnila informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok.

Podle auditované účetní závěrky se společnosti podařilo dosáhnout lepšího hospodářského výsledku, než v roce předešlém. Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí 226,208 milionů Kč (zisk za rok 2004 byl ve výši 130,238 milionu Kč). Je to způsobeno na jedné straně vyššími výnosy společnosti především v důsledku nárůstu tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé pak nižším nákupem služeb a snížením dalších nákladů.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Pokud Severočeská vodárenská společnost dosáhne zisku, je vždy podle jednoho ze základních principů společnosti reinvestován do obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku. Je zřejmé, že kladný hospodářský výsledek bude žádoucí naplánovat i pro příští období, protože společnost musí vygenerovat dostatek vlastních finančních zdrojů na tzv. strategické investice, tedy na uvedení vodohospodářské infrastruktury do souladu s požadavky legislativy EU a nové české legislativy. Bez zajištění vlastních zdrojů v dostatečné výši bychom totiž nemohli žádat o dotace EU, vedoucí k naplnění požadavků legislativy do konce přechodného období, tedy do konce roku 2010.“

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2005
Vytištěno: 24.06.2017 12:28, www.svs.cz