Pro média a PR

Informujeme o další zahájené stavbě - rekonstrukce vodovodu v Meziboří, ul. B. Němcové a Okružní

Teplice, 24. dubna 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Mostecku jednu z prvních letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Meziboří u Litvínova, v ul. Boženy Němcové a Okružní.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Jako každá vlastnická společnost máme povinnost zajistit obnovu stávajícího majetku. Tempo obnovy výrazně zvyšujeme - letos do ní směřují téměř tři čtvrtiny prostředků našeho investičního plánu, tj. 830 milionů korun. Rekonstrukce vodovodu v Meziboří zajistí do budoucna nejen pravidelnou dodávku pitné vody pro přibližně 320 připojených obyvatel, ale i snadnější a levnější opravy v případě havárie. Díky novému zokruhování řadů odpadnou dosavadní komplikace v dodávkách vody při odstraňování havárií.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řady v ulicích B. Němcové a Okružní z litiny o průměru 100 a 150 mm pocházejí z roku 1953. Důvodem rekonstrukce vodovodu o průměru 100 mm je špatný technický stav potrubí, kdy dochází k ulamování hrdel potrubí, jež je značně zkorodované a inkrustované. Dalším důvodem je i špatný přístup k potrubí vzhledem k jeho uložení v hloubce 3,5 – 4 m, takže jeho opravy jsou nákladné. Vodovod o průměru 150 mm je přerušený, řady v lokalitě nejsou zokruhovány, což komplikuje situaci v zásobování vodou při odstraňování poruch. Na vodovod je napojeno celkem šest přípojek.

Nově bude pro vodovod použito tlakové potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm v celkové délce 361,4 m. Rekonstrukce proběhne zčásti v paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou metodou – řízeným protlakem v malé hloubce (v délce 83,3 m). Součástí stavby je také přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase, napojení bočních vodovodních řadů a obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. dubna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 23. července 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun, což zahrnuje i významnou strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Meziboří.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Informujeme o další zahájené stavbě - rekonstrukce vodovodu v Meziboří, ul. B. Němcové a Okružní
Vytištěno: 24.06.2017 12:30, www.svs.cz