Pro média a PR

Kanalizace a vodovod v Kadani, Žitné a Sluneční ulici jsou ve špatném technickém stavu, provádíme rekonstrukci

Teplice, 1. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Kadani další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žitné a Sluneční ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa.Do těchto staveb letos půjdekolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizační stoka i vodovod v Kadani zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody i odvádění odpadních vod pro přibližně 150 připojených obyvatel těchto úseků.

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka průměru 300 mm v ulici Žitné a Sluneční je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaná, podélně i příčně popraskaná, netěsnící a místy s chybějícím dnem. V souběhu se stokou je vedený vodovod, který je z více než 40% profilu inkrustovaný. V Žitné ulici jde o litinový vodovod průměru 150 mm z roku 1980, ve Sluneční ulici jde o litinový vodovod průměru 80 mm, uvedený do provozu roku 1962. Vodovod bude rekonstruován současně s kanalizací, protože kvůli těsnému souběhu by nejspíš došlo k jeho narušení.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 300 mm v úhrnné délce 239 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 150 mm v úhrnné délce 228 metrů a průměru 80 mm v v délce 80 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Protože jsou kanalizace a vodovod vedeny v místní asfaltové komunikaci, bude závěrem provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 30. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Kanalizace a vodovod v Kadani, Žitné a Sluneční ulici jsou ve špatném technickém stavu, provádíme rekonstrukci
Vytištěno: 24.06.2017 12:39, www.svs.cz