Pro média a PR

Koroze k 50%, netěsné potrubí, kaverny - důvody pro rekonstrukci kanalizace v obci Bystřany, Pražské ul.

Teplice, 6. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v obci Bystřany, v Pražské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaná kanalizace zajistí bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 250 připojených obyvatel lokality. Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu.“

Více o stavbě:


Stávající betonová stoka o vnitřním průměru 500 a 400 mm v Pražské ulici v úseku pod domovem důchodců je ve špatném technickém stavu. Stoka odvádí odpadní vody nejen z tohoto domova, ale i ze základní školy a přilehlých rodinných domů. Kamerová prohlídka prokázala korozi potrubí do 50%, netěsné a posunuté spoje, v důsledku čehož vznikají kaverny. Kanalizací navíc na několika místech prochází cizí potrubí. Také kanalizační šachty vykazují trhliny a chybí jim stupadla.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 316,8 metrů, vedené v původní trase. Rekonstruováno bude 7 stávajících kanalizačních šachet. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Dojde také k přepojení stávajících 7 kanalizačních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. října 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení.. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Koroze k 50%, netěsné potrubí, kaverny - důvody pro rekonstrukci kanalizace v obci Bystřany, Pražské ul.
Vytištěno: 25.06.2017 02:17, www.svs.cz