Pro média a PR

Kvůli silné inkrustaci vyměňujeme 88 let starý vodovod v Benešově n. Pl., ul. Sokolský vrch a Pod Vyhlídkou

Teplice, 19. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci historického vodovodu v Benešově nad Ploučnicí, v ulicích Sokolský vrch a Pod Vyhlídkou.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v uvedených ulicích zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 80 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v ulicích Sokolský vrch a Pod Vyhlídkou pocházejí z roku 1925. Zásobují pitnou vody rodinné domy. Jsou vedeny v hloubce cca 1,5 metru v komunikaci. Vlivem stáří jsou dnes ve špatném technickém stavu a vykazují velmi silnou inkrustaci. Důsledkem toho je nedostatek tlaku i kapacity potrubí, což vyvolává stížnosti připojených obyvatel, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Nově bude místo litiny o vnitřním průměru 100 mm použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD vnitřního průměru 100 mm v délce 358 metrů a místo litiny vnitřního průměru 80 mm potrubí z PE-HD vnitřního průměru 80 mm v délce 80 metrů, celkem tedy bude rekonstruováno 438 metrů vodovodů. Stavba bude provedena ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. V ulici Pod Vyhlídkou je objekt č. p. 204 připojen paralelním řadem z polyetylénu vnitřního průměru 40 mm. Toto potrubí bude odpojeno a objekt bude nově přepojen na rekonstruovaný řad průměru 80 mm. Součástí stavby je přepojení 25 vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Kvůli silné inkrustaci vyměňujeme 88 let starý vodovod v Benešově n. Pl., ul. Sokolský vrch a Pod Vyhlídkou
Vytištěno: 28.06.2017 12:31, www.svs.cz