Pro média a PR

Nahrazujeme vodní zdroj Malšovice: stavíme nový přivaděč a rekonstruujeme stávající vodovod v délce 2756 m

Teplice, 9. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další letošní plánovanou investiční akci, která má za cíl nahradit vodní zdroje Malšovice a dopravit do zásobované oblasti kvalitní pitnou vodu. Jde o výstavbu nového vodovodního přivaděče a rekonstrukci stávajících vodovodů v souhrnné délce 2 756 metrů.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Cílem stavby ´Malšovice – náhrada zdroje II. etapa´ je nahradit kvalitativně nevyhovující vodní zdroje Malšovice a dopravit do lokality kvalitní pitnou vodu. Stavba navazuje na první etapu náhrady zdroje na levém břehu Labe (Vilsnice, Malšovice), která byla dokončena roku 2009.“ 

Více o stavbě:

V rámci současné investiční akce SVS dojde k výstavbě nového přivaděče pitné vody na obou březích řeky Labe v Děčíně, v katastrálním území Vilsnice a Boletice nad Labem. Půjde o rozsáhlou a realizačně náročnou stavbu, protože v trase řadu bude proveden zdvojený podchod Labe a silnice I/62. Obě potrubí budou uložena společně do řízeného horizontálního podvrtu. Souběžně s výstavbou nového přivaděče bude v části trasy provedena rekonstrukce stávajících vodovodů. 

Úseky jsou vedeny převážně v asfaltových komunikacích – na levém břehu v silnicích III/25380 (ul. Vilsnická) a I/62 (ul. Ústecká), na pravém břehu v silnicích II/261 (ul. Vítězství) a III/25851 (ul. Kamenná) a v místních komunikacích (ul. Spojenců a Míru). Na levém břehu trasa zkříží železniční trať Praha – Děčín, na pravém břehu trať Všetaty – Děčín. Stavba začne realizací podchodu pod Labem a silnicí I/62. V komunikacích bude stavba hloubených částí probíhat po stavebních úsecích délky cca 50 m podle odsouhlaseného harmonogramu. 

V rámci rozsáhlé akce bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE. Pro vodovodní řad V7 průměru 160 mm v délce 1711 metrů, pro řad V8 průměru 160 mm v délce 267 metrů, pro řad V9 průměru 110 mm v délce 92 metrů, pro řad V10 průměru 110 mm v délce 174 metrů a průměru 160 mm v délce 512 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Vlastní stavební práce započnou ve 33. týdnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do července 2014. 

Pro okres Děčín je pro rok 2013 naplánováno v kategorii obnovy majetku 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je 122 milionů korun – včetně strategických investic, kam je zařazena stavba Malšovice náhrada zdroje II. etapa.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Nahrazujeme vodní zdroj Malšovice: stavíme nový přivaděč a rekonstruujeme stávající vodovod v délce 2756 m
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz