Pro média a PR

Návštěva prezidenta ČR Václava Klause na čistírně odpadních vod v Liberci


Tisková aktualita 6. 9. 2006

Ve středu 6. září 2006 v rámci svého třídenního programu v Libereckém kraji, který se uskutečňuje na pozvání hejtmana pana Petra Skokana, navštívili prezident České republiky pan Václav Klaus a paní Livia Klausová půdu Severočeské vodárenské společnosti, konkrétně areál právě rekonstruované čistírny odpadních vod v Liberci.

Jde již o druhou návštěvu pana Václava Klause na této čistírně: poprvé se zúčastnil, ještě jako předseda vlády ČR, v roce 1994 její kolaudace před zahájením zkušebního provozu. Nyní navštívil čistírnu komunálních odpadních vod pro města Liberec a Jablonec nad Nisou v průběhu její celkové rekonstrukce v rámci projektu „Lužická Nisa“, která povede jak k jejímu vyššímu technologickému stupni (odstraní z odpadních vod i dusík a fosfor), tak k významnému navýšení kapacity (ze 120 000 na 190 000 ekvivalentních obyvatel). V souvislosti s paralelně probíhající dostavbou kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou se jedná o největší projekt vedoucí ke zlepšení životního prostředí v Libereckém kraji, navíc s přeshraničním dopadem. Investorem projektu je SVS. Významným podílem projekt spolufinancuje Fond soudržnosti EU.

Pan prezident se živě zajímal o technologii ČOV, důvody, průběh a způsob financování její rekonstrukce. Výklad o technologii a probíhající rekonstrukci ČOV panu prezidentovi poskytli generální ředitel SVS a. s. Ing. Miroslav Harciník (na první fotografii vlevo), Ing. David Votava, ředitel odboru rozvoje a koncepce SVS (vpravo) a Ing. Jaroslav Tuž, vedoucí provozu ČOV Liberec, za provozní společnost SčVK. Součástí prohlídky areálu ČOV bylo vizuální porovnání čistoty odpadní vody odebrané na vstupu a na výstupu z ČOV.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Návštěva prezidenta ČR Václava Klause na čistírně odpadních vod v Liberci
Vytištěno: 20.07.2017 20:44, www.svs.cz