Pro média a PR

Vyměníme kanalizaci a vodovod v Chomutově, ve Vaníčkově ulici a okolí, uvedené do provozu r. 1920

Teplice, 29. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v části Štefánikova náměstí a v ulicích Vaníčkově, Schubertově a Buchenwaldské.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V souběhu s kanalizací z roku 1920 je veden stejně starý vodovod. Jejich rekonstrukci provedeme úsporně v rámci jednoho výkopu. Rekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 140 připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonové kanalizační řady v části Štefánikova náměstí a v ulicích Vaníčkově, Schubertově a Buchenwaldské byly uvedeny do provozu roku 1920. Stoky jsou kvůli stáří ve špatném technickém stavu – vykazují praskliny, vymletý beton a místy chybějící dno. Vodovodní řady v těchto ulicích jsou rovněž z roku 1920. Jsou převážně z oceli průměru 80 mm, část ve Vaníčkově ulici je z litiny průměru 300 mm. Jde o tranzitní řad, který prochází Chomutovem a zásobuje jižní část města. Kanalizační stoky a vodovodní řady jsou vesměs umístěny v asfaltové komunikaci.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 300 mm v délce 219 metrů, kameninové potrubí průměru 400 mm v délce 97 metrů a PVC potrubí průměru 300 mm v délce 28 metrů – celkem bude rekonstruováno 344 metrů kanalizace. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v souhrnné délce 355,7 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 40 stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 30. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. Souběžně přímo v Chomutově probíhají investiční akce SVS: rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Prokopově ulici, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Legionářské ulici a rekonstrukce kanalizace ve Smetanově ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměníme kanalizaci a vodovod v Chomutově, ve Vaníčkově ulici a okolí, uvedené do provozu r. 1920
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz