Pro média a PR

Probíhá souběžná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě u fotbalového stadiónu v Liberci, v ulici Na Hradbách

Teplice, 9. září 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v lokalitě u fotbalového stadiónu, v ulici Na Hradbách.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizacezajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 35 připojených obyvatel dané lokality. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny investičních prostředků SVS, tj. 830 milionů korun. V Liberci nyní provádíme několik dalších akcí v rámci obnovy našich sítí.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1954. Dnes je potrubí ve špatném technickém stavu, inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Zároveň bylo na základě kamerových prohlídek rozhodnuto o souběžné výměně některých nevyhovujících úseků betonové kanalizace vnitřního průměru 300 mm v téže ulici. 

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně vodovodu, kdy se nově použije potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 197 metrů. Pro kanalizaci se použije kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 92 metrů. Dojde také k rekonstrukci dvou revizních kanalizačních šachet. Přepojeny budou všechny stávající přípojky na trase – 14 vodovodních a 8 kanalizačních.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 32. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. SVS v Liberci realizuje další investiční akce - probíhají rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Luční ulici, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého, Dvořákově, Škroupově, Lesní a na Sukově náměstí, rekonstrukce vodovodu v Puškinově ulici, rekonstrukce vodovodu a kanalizace u sv. Antonína a v Proletářské, Sportovní a Hodkovické ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

Foto z realizace stavby:

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá souběžná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě u fotbalového stadiónu v Liberci, v ulici Na Hradbách
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz