Pro média a PR

SVS realizuje v Liberci rekonstrukci vodovodu v několika ulicích Starých Pavlovic

Teplice, 4. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v krajském městě Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v několika ulicích Starých Pavlovic.

Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba v lokalitě se zástavbou rodinných a bytových domů přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní vodovodní řady ulicích Bukovského, Andělská stezka, Schillerova, Na Pískovně a Cordova v městské části Staré Pavlovice jsou vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, proto dojde k jejich rekonstrukci.
Nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 418 metrů a průměru 110 mm v délce 215 metrů. Celkem tedy bude rekonstruováno 633 metrů řadů. V rámci rekonstrukce bude také provedeno přepojení stávajících vodovodních přípojek. Vedení tras vodovodu se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruované řady budou napojeny na stávající vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. května 2012. Stavební práce začaly 4. června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje v Liberci rekonstrukci vodovodu v několika ulicích Starých Pavlovic
Vytištěno: 24.06.2017 12:28, www.svs.cz