Pro média a PR

Nové internetové stránky Severočeské vodárenské společnosti


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zpřístupnila na původní adrese www.svs.cz svoje nové internetové stránky.

Internetové stránky SVS nyní mají jak zcela novou grafickou úpravu, tak přepracovaný a rozšířený obsah. Nový web nahradil předchozí verzi zpřístupněnou koncem roku 1997, která již nevyhovovala designem ani řešením aktualizace. Na průběžné aktualizaci nových internetových stránek společnosti se bude podílet přímo kancelář generálního ředitele SVS ve spolupráci s tiskovou mluvčí společnosti.
K jednoduché orientaci na webu přispěje hlavní samorozbalovací menu (pop-up) v horní části obrazovky i možnost fulltextového vyhledávání.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, k tomu dodává: „K přípravě nových internetových
stránek nás vedla dlouhodobá snaha o maximální informační otevřenost ve vztahu k našim akcionářům, médiím a široké veřejnosti. Plánované i uskutečňované aktivity naší společnosti
v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury se totiž v konečném důsledku promítají
do kvality života téměř všech obyvatel v regionu naší působnosti, tedy v Ústeckém a větší části Libereckého kraje.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Nové internetové stránky Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 26.07.2017 00:47, www.svs.cz