Pro média a PR

Nových 272,6 m vodovodního přivaděče pro cca. 200 připojených obyvatel v Nové Vsi v Horách na Mostecku

Teplice, 18. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče v Hoře Sv. Kateřiny. Přivaděč zásobuje Novou ves v Horách.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Rekonstruovaný úsek vodovodního přivaděče zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 200 zde připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Prioritu dáváme stavbám v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Vodovodní přivaděč z oceli o vnitřním průměru 75 mm zásobuje pitnou vodou z vodojemu Hora Svaté Kateřiny dolní pásmo obce Nová Ves v Horách. Byl uveden do provozu roku 1930. Dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu a poruchový, jeho inkrustace přesahuje 30%. Přívodní řad je veden převážně v zeleném pásu a jednou podchází komunikaci.

Nově bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřním průměru 100 mm v délce 272,6 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase a hloubce v otevřeném paženém výkopu. Na trase nejsou žádné vodovodní přípojky. Bude provedeno sejmutí vegetační vrstvy pastviny v šíři 1,5 metru a tloušťce 0,2 metru, která bude po dokončení zemních prací opět vrácena.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Nových 272,6 m vodovodního přivaděče pro cca. 200 připojených obyvatel v Nové Vsi v Horách na Mostecku
Vytištěno: 24.06.2017 12:29, www.svs.cz