Pro média a PR

Novým členem představenstva SVS je primátor Ústí n. L. Jan Kubata


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) má opět kompletní představenstvo. Členem představenstva byl zvolen ústecký primátor Jan Kubata.

Orgány SVS jsou představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo je pětičlenné a tvoří jej zástupci významných akcionářů společnosti, vodohospodářských odborníků a managementu firmy. Členy představenstva schvaluje valná hromada společnosti.

Mgr. Petr Gandalovič byl jako primátor Ústí nad Labem členem a místopředsedou představenstva SVS od roku 2003. Po jmenování ministrem v září 2006 rezignoval na členství i na funkci místopředsedy v představenstvu SVS k 30. 9. 2006.

Na jednání představenstva SVS 27. 11. 2006 byl v souladu se stanovami společnosti náhradním členem představenstva zvolen nový primátor Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata, s účinností od 15. 12. 2006. Jeho jmenování řádným členem představenstva bude schvalovat valná hromada společnosti v roce 2007.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Novým členem představenstva SVS je primátor Ústí n. L. Jan Kubata
Vytištěno: 26.07.2017 00:36, www.svs.cz