Pro média a PR

Odstraňování povodňových škod v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva, 17. ledna 2011

Povodeň, která v srpnu 2010 zasáhla většinu Libereckého kraje a některé okresy Ústeckého kraje, způsobila rozsáhlé škody na vodárenské infrastruktuře Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS). Severočeská vodárenská společnost jako vlastník a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK) jako provozovatel vyčíslili povodňové škody souhrnně na 143 milionů korun. Do konce roku 2010 se podařilo odstranit necelé dvě třetiny škod.

Tiskové konference na téma Postup odstraňování povodňových škod se v liberecké pobočce SVS zúčastnili také zástupci samospráv některých obcí postižených povodněmi, provozní společnosti SčVK a Ministerstva zemědělství (viz foto pod textem).

Největší škody byly vyčísleny v lokalitách Chrastava, Hrádek nad Nisou a Cvikov v Libereckém kraji a v lokalitách Děčín, Hřensko, Česká Kamenice, Varnsdorf a Dolní Podluží v Ústeckém kraji. Na rok 2010 bylo naplánováno odstranění škod v objemu cca 91 milionů korun, na rok 2011 v objemu cca 52 milionů korun. Na realizaci i financování likvidace škod se dohodli vlastník SVS i provozovatel SčVK. Cca 10 milionů korun z celkového objemu představují opravy pojištěného majetku, což jsou budovy a strojní zařízení.

Do konce roku 2010 SVS financovala rekonstrukce v objemu 51 milionů korun. Jednalo se o 26 samostatných staveb, z nichž většina měla jako termín dokončení konec roku 2010. Pro sedm z těchto staveb se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 60% z realizačních nákladů, což v souhrnu představuje přibližně 20 milionů korun. Společnost SčVK do konce roku 2010 uskutečnila opravy za 23 milionů korun a dalších 5 milionů korun představovaly náklady na čištění a náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou.

Skutečnost 2010

Rekonstrukce financované SVS

51,0 mil. Kč

Opravy pojištěného majetku financované SVS

10,0 mil. Kč

Celkem financování SVS v roce 2010

61,0 mil. Kč

 

Opravy majetku financované SčVK

23,0 mil. Kč

Náklady na čištění, náhradní zásobování vodou

5,0 mil. Kč

Celkem financování SčVK v roce 2010

28,0 mil. Kč

V roce 2011 proběhnou zbývající rekonstrukce financované SVS v objemu cca 43 milionů korun a opravy financované SčVK za cca 11 milionů korun. Tím budou do poloviny roku 2011 odstraněny veškeré následky loňských srpnových povodní v regionu působnosti SVS.

Plán 2011

Rekonstrukce financované SVS

43,0 mil. Kč

Opravy majetku financované SčVK

11,0 mil. Kč

Celkem v roce 2011

54,0 mil. Kč

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “S ohledem na potřebu dokončit v tomto období strategické investice v oblasti čištění odpadních vod byla povodeň citelným zásahem do našich investičních plánů. S provozovatelem jsme však vyřešili postup i způsob financování oprav a rekonstrukcí. Velice oceňujeme také vstřícný přístup Ministerstva zemědělství, kde se v posledních týdnech loňského roku podařilo získat pro některé naše stavby dotace.“

Za provozovatele vodohospodářské infrastruktury dodává Ing. Bohdan Soukup, generální ředitel společnosti SčVK:  „V období povodní bylo pro nás prioritou obnovení dodávky vody v postižených lokalitách. Pracovali jsme na zprovoznění dodávek pitné vody a odkanalizování. Na pomoc přijeli i zaměstnanci a mechanismy ostatních vodárenských společností, kterým se Liberecký kraj stal na tři týdny bydlištěm. Pomoc směřovala i do oblastí, které SčVK neprovozuje. Chyběla pitná voda, proto společnost zajistila do těchto oblastí dodávku balené vody. Frýdlantsku přijeli kolegové z Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. (PVK) na pomoc se dvěma kombinovanými tlakovými vozy. Do Nové Vsi PVK také poskytly dvě cisterny na pitnou vodu. Poškozeným obcím se dodaly i vysoušeče, zapůjčené u zahraničních kolegů v rámci skupiny Veolia Voda v Německu a Rumunsku.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6 930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Za Ministerstvo zemědělství, jež přispívá k rychlému odstranění škod formou dotací, se tiskové konference zúčastnil RNDr. Punčochář

Za Ministerstvo zemědělství, jež přispívá k rychlému odstranění povodňových škod formou dotací, se tiskové konference zúčastnil RNDr. Punčochář

Gen. ředitel SVS Ing. Miroslav Harciník a člen představenstva SVS Ing. Ivo Sušický

Generální ředitel SVS Ing. Miroslav Harciník a člen představenstva SVS Ing. Ivo Sušický

Zástupci samospráv Hrádku nad Nisou (starosta Bc. Martin Půta), Varnsdorfu (místostarosta Ing. Josef Poláček) a Chrastavy (starosta Ing. Michael Canov)

Zástupci samospráv obcí postižených povodněmi v srpnu 2010: Hrádku nad Nisou (starosta Bc. Martin Půta), Varnsdorfu (místostarosta Ing. Josef Poláček) a Chrastavy (starosta Ing. Michael Canov)

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Odstraňování povodňových škod v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 26.07.2017 00:41, www.svs.cz