Pro média a PR

Opakované poruchy vodovodu na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem ustanou

Teplice, 2. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu na Střekovském nábřeží.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod na Střekovském nábřeží zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 240 připojených obyvatel tohoto úseku. Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však na ni potřebovali mít ještě více prostředků.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad na Střekovském nábřeží byl uveden do provozu roku 1965. Potrubí je však po necelých 50 letech ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu v ulici vedená kanalizace rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v délce 118 metrů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase. Řad je veden převážně v předzahrádkách, proto bude část stavby provedena bezvýkopovou technologií. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. srpna 2013. Vlastní práce byly zahájeny k dnešnímu dni. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun. Paralelně nyní probíhají v krajském městě i další investiční akce SVS na obnově vodárenských sítí – souběžné rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dvořákově a Koněvově ulici a rekonstrukce vodovodu v ulici Na Schodech.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Opakované poruchy vodovodu na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem ustanou
Vytištěno: 25.06.2017 02:10, www.svs.cz