Pro média a PR

Oslava Světového dne vody v Teplicích


Teplice, 18. března 2011

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) jako vlastník vodárenské infrastruktury společně s provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace a. s. zorganizovaly ve čtvrtek 17. března 2011 v Teplicích v rámci oslav Světového dne vody slavnostní koncert Severočeské filharmonie pro akcionáře SVS a další hosty (viz fotografie pod textem).

22. března se slaví Světový den vody. Jeho hlavním smyslem je připomenout lidstvu význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Voda je pro člověka jednou ze základních životních podmínek a potřeb, je nutným předpokladem udržitelného rozvoje a dokonce samotného přežití lidstva. V mnoha zemích je považována za samozřejmost a často se jí plýtvá, na druhé straně velká část světové populace strádá fatálním nedostatkem pitné vody. Ve střední Evropě máme to štěstí, že žijeme v regionu s dostatkem vody, že nemusíme řešit recyklaci vody anebo dokonce její přídělový systém.

V České republice řešíme jiný problém, a to uvést naši vodárenskou infrastrukturu do souladu s přísnějšími normami Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost vnímá v tomto ohledu za své akcionáře - města a obce na severu Čech - spoluodpovědnost. Realizace strategických, legislativou vyvolaných investic je základem všech záměrů a plánů SVS již od roku 2005.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, u příležitosti Světového dne vody akcionáře ujišťuje: „Ve většině aglomerací nad 2 000 ekvivalentních obyvatel v regionu působnosti SVS jsou strategické investiční akce již zcela realizovány nebo před dokončením. V několika málo posledních případech byla jejich realizace zahájena. Ukázalo se, že přes počáteční ujišťování nemůžeme spoléhat na nejisté evropské dotace, že musíme být schopni financovat projekty alternativním způsobem, mnohdy jen z vlastních zdrojů, že musíme hledat i jiné zdroje spolufinancování.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.
Oslavy Dne vody v Domě kultury Teplice zahájil předseda představenstva SVS Petr SkokanS příspěvkem věnovaným obnově vodárenského majetku vystoupil Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství


Po části věnované vodárenské tématice následoval v Koncertním sále program Severočeské filharmonie Teplice

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Oslava Světového dne vody v Teplicích
Vytištěno: 26.07.2017 00:45, www.svs.cz