Pro média a PR

Oznámení rezignace


Teplice, 3. ledna 2012

Na vlastní žádost rezignoval Ing. Miroslav Harciník z funkce generálního ředitele Severočeské vodárenské společnosti a. s. s účinností k 31. 12. 2011. Jeho rezignaci projednalo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 23. 12. 2011, následně ji projednala dozorčí rada dne 2. 1. 2012.

Podle organizačního řádu SVS a. s. je pověřen řízením Ing. David Votava, ředitel odboru rozvoje a koncepce, a to do okamžiku jmenování nového generálního ředitele, který vzejde z řádného výběrového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Oznámení rezignace
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz