Pro média a PR

Pomoc občanům zasaženým povodněmi

Teplice, 11. června 2013

Dodavatel pitné vody Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) po dohodě s majitelem vodohospodářské infrastruktury Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SVS) vyjdou vstříc svým zákazníkům postiženým povodněmi.

Pro zmírnění následků povodňových škod v červnu 2013 poskytnou podporu za těchto podmínek:

- Podpora bude poskytnuta občanům, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a příspěvkovým organizacím měst a obcí (mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturní, sportovní organizace).
- Na základě seznamu nemovitostí zasažených povodní, předaného příslušným obecním úřadem, se podpora poskytne odběrateli (vlastníkovi připojené nemovitosti).
- Výše podpory bude maximálně 15 m³ na vodné nebo vodné + stočné podle odběratelské smlouvy na jedno odběrné místo. Pokud bude fakturované množství za období, ve kterém se odstraňovaly následky povodní nižší než 15 m³, uplatní se podpora do výše fakturovaného množství.
- Podpora bude poskytnuta formou korekce fakturovaného množství vlastníkům připojených nemovitostí.

Podpora představuje částku 1335 Kč (15m³) a odpovídá přibližně dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti.


Majitelům studní nabízí SčVK zvýhodněné rozbory vody

Po povodních a vydatných deštích, které zasáhly většinu území Ústeckého kraje, nabízí vodohospodáři po přechodnou dobu zvýhodněné rozbory vody v jedné z pěti akreditovaných laboratoří pitných vod. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Iveta Kardianová: „V současné době je rozhodně na místě nechat si zkontrolovat kvalitu vody ve studni a přesvědčit se tak o její nezávadnosti. Nejen povodně, ale i silné přívalové deště zčeřily nejedno lokální prameniště a studny a znatelně tak zhoršily kvalitu tamní vody.“ Obyvatelé mohou využít služeb laboratoře v Sokolově, Mostě, Děčíně, Žernosekách a v Liberci a nechat si provést zvýhodněný rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 Kč. Přesvědčí se tak o kvalitě vody a její vhodnosti k užití. 


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík                                                            Ing. Iveta Kardianová
Tiskový mluvčí                                                            Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.                        Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Mobil: 731 452 650                                                      Mobil: 606 655 500
E-mail:                                                Email:

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Pomoc občanům zasaženým povodněmi
Vytištěno: 28.06.2017 12:42, www.svs.cz