Pro média a PR

Povodně v regionu působnosti SVS

24. srpna 2010

Areál ČOV CHrastava při kulminující povodniRegion působnosti Severočeské vodárenské společnost je Ústecký kraj a podstatná část Libereckého kraje (bez Frýdlantska a Turnovska). 

Víkendové povodně, které zasáhly severní Čechy, napáchaly škody i na jejím majetku. Severočeská vodárenská společnost jako vlastník a Severočeské vodovody a kanalizace jako provozovatel ihned po opadnutí vody začaly monitorovat rozsah škod. Ve všech oblastech - tam, kde byli povodněmi zasaženi mírněji, i v městech a obcích, kde je infrastruktura poškozena velmi závažně, mají být škody na majetku SVS vyčísleny do konce 33. týdne.

V povodněmi zasažených městech a obcích v regionu působnosti SVS je naprostou prioritou obnovení pravidelných dodávek kvalitní pitné vody pro obyvatele, poté čištění a opravy zanesené a poškozené kanalizace a obnovení provozu čistíren odpadních vod a dalších zařízení. Severočeská vodárenská společnost jako vlastník vodárenské infrastruktury i Severočeské vodovody a kanalizace jako provozovatel tomu věnují maximální úsilí.

Poškozený vodovodní přivaděč v Hřensku

Zveřejňujeme ilustrační fotografie a zprávy (zdroj SVS a SčVK), které jsou postupně aktualizovány. 


Liberecký kraj

(Zprávy SčVK z 24. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Liberec
ČOV Chrastava – předpoklad zprovoznění do konce září

Okres Č. Lípa
ČOV Cvikov – předpoklad zprovoznění do 27.8.

Kromě čistíren odpadních vod je odstavena ještě 1 ČSOV (čerpací stanice odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

(Zpráva SčVK z 22. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Liberec
ČOV Hrádek n. Nisou – předpoklad zprovoznění do 27.8.
ČOV Chrastava – předpoklad zprovoznění do konce září

Okres Č. Lípa
ČOV Cvikov – předpoklad zprovoznění do 27.8.

Kromě čistíren odpadních vod je odstavena ještě 1 ČSOV (čerpací stanice odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu


(Zpráva SčVK z 19. 8. 2010 v 7 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Liberec
ČOV Hrádek n. Nisou – předpoklad zprovoznění do 27.8.
ČOV Chrastava – předpoklad zprovoznění do konce září

Okres Č. Lípa
ČOV Cvikov – předpoklad zprovoznění do 27.8.

Kromě čistíren odpadních vod je odstavena ještě 1 ČSOV (čerpací stanice odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

V oblasti zásobování vodou se projevují opakované poruchy ve vodou zasažených obcích (zejména v Chrastavě). Poruchy jsou operativně odstraňovány.


(Zpráva SčVK z 17. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Liberec
ČOV Hrádek n. Nisou
ČOV Chrastava

Okres Č. Lípa
ČOV Cvikov

Kromě čistíren odpadních vod je odstavena ještě 1 ČSOV (čerpací stanice odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

V oblasti zásobování vodou v souvislosti s povodněmi již žádné problémy neevidujeme.


(Zpráva SčVK z 14. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Liberec
ČOV Hrádek n. Nisou
ČOV Chrastava

Okres Č. Lípa
ČOV Cvikov

Kromě čistíren odpadních vod je odstavena ještě 1 ČSOV (čerpací stanice odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

V oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou již žádné problémy neevidujeme.


(Zpráva SčVK z 13. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Liberec
ČOV Hrádek n. Nisou
ČOV Chrastava

Okres Č. Lípa
ČOV Cvikov
ČOV Zákupy

Kromě čistíren odpadních vod je odstavena ještě 1 ČSOV (čerpací stanice odpadních vod)
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

V oblasti zásobování pitnou vodou žádné problémy neevidujeme.


(Zpráva SčVK 11. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Všechny poruchy v dodávkách vody v Libereckém kraji v důsledku povodní byly odstraněny, dodávky vody jsou bez omezení.(Zpráva SVS 9. 8. 2010 v 20 hod)

Chrastava 7. 8. 2010:
Tak vypadá, sesuvem půdy v důsledku povodně, poškozené vodovodní potrubí o průměru 200 mm.


Chrastava
7. a 9. 8. 2010:
Areál čistírny odpadních vod při kulminující povodni a dva dny poté. Poslední snímek z Chrastavy ukazuje, jak citelně je ve městě poškozena infrastruktura.

 Hrádek nad Nisou
9. 8. 2010:
Areál ČOV se již uklízí.

Cvikov
9. 8. 2010:
Čistírna odpadních vod zde byla povodní zasažena podstatně méně než ČOV v městech na Lužické Nise.


 Ústecký kraj

(Zpráva SčVK z 24. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 5 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

ÚV Chřibská – vlivem přívalových srážek došlo ke zhoršení kvality povrchové vody v přehradě, která je zdrojem pro úpravnu vody. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. využívají všechny technologické možnosti úpravny vody . Přesto mohou naši zákazníci vnímat zhoršení kvalitativních parametrů upravené vody od běžného stavu, jedná se zejména o zhoršení organoleptických vlastností vody, jako je barva a zákal. Toto se týká oblasti Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov). Dodávaná voda v zásobované oblasti však zůstává vodou pitnou.

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.

(Zpráva SčVK z 22. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.

Okres Litoměřice
ČOV Záhořany

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 9 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.


Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

ÚV Chřibská – vlivem přívalových srážek došlo ke zhoršení kvality povrchové vody v přehradě, která je zdrojem pro úpravnu vody. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. využívají všechny technologické možnosti úpravny vody . Přesto mohou naši zákazníci vnímat zhoršení kvalitativních parametrů upravené vody od běžného stavu, jedná se zejména o zhoršení organoleptických vlastností vody, jako je barva a zákal. Toto se týká oblasti Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov). Dodávaná voda v zásobované oblasti však zůstává vodou pitnou.

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.


(Zpráva SčVK z 19. 8. 2010 v 7 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.
ČOV Horní Podluží
ČOV Vilémov

Okres Litoměřice
ČOV Záhořany
ČOV Hněvice
ČOV Budyně n. Ohří – nově zaplavená ČOV dne 14.8. hladinou Ohře

Okres Ústí nad Labem
ČOV Tisá

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 9 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.


Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Okres Děčín
Heřmanov – porucha na zdroji (zařízení vrtu odplavila voda) + přetržené potrubí, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

ÚV Chřibská – vlivem přívalových srážek došlo ke zhoršení kvality povrchové vody v přehradě, která je zdrojem pro úpravnu vody. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. využívají všechny technologické možnosti úpravny vody . Přesto mohou naši zákazníci vnímat zhoršení kvalitativních parametrů upravené vody od běžného stavu, jedná se zejména o zhoršení organoleptických vlastností vody, jako je barva a zákal. Toto se týká oblasti Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov). Dodávaná voda v zásobované oblasti však zůstává vodou pitnou.

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.


(Zpráva SčVK z 17. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.
ČOV Horní Podluží
ČOV Vilémov

Okres Litoměřice
ČOV Záhořany
ČOV Hněvice
ČOV Budyně n. Ohří – nově zaplavená ČOV dne 14. 8. hladinou Labe

Okres Ústí nad Labem
ČOV Homole

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 15 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.


Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Okres Děčín
Heřmanov – porucha na zdroji (zařízení vrtu odplavila voda) + přetržené potrubí, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

ÚV Chřibská – vlivem přívalových srážek došlo ke zhoršení kvality povrchové vody v přehradě, která je zdrojem pro úpravnu vody. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. využívají všechny technologické možnosti úpravny vody . Přesto mohou naši zákazníci vnímat zhoršení kvalitativních parametrů upravené vody od běžného stavu, jedná se zejména o zhoršení organoleptických vlastností vody, jako je barva a zákal. Toto se týká oblasti Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov). Dodávaná voda v zásobované oblasti však zůstává vodou pitnou.

Okres Ústí nad Labem
Kojetice - zakalení zdroje, voda nepitná, 105 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Malečov - zakalení zdroje, voda nepitná, 285 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.

(Zpráva SčVK z 14. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.
ČOV Horní Podluží
ČOV Vilémov

Okres Litoměřice
ČOV Záhořany
ČOV Hněvice

Okres Ústí nad Labem
ČOV Homole

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 16 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod).
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Okres Děčín
Heřmanov – porucha na zdroji (zařízení vrtu odplavila voda) + přetržené potrubí, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Horní Habartice – zakalení zdroje, bez vody 400 obyvatel,náhr. zásobování cisternou,
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Starý Šachov – zakalení zdroje, cca 200 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
ÚV Chřibská – omezená výroba na úpravně vody, velmi zhoršená kvalita povrchové vody v přehradě, kvalita pitné vody pro oblast Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov) může být dočasně zhoršena, voda však zůstává pitná, provádíme optimalizaci dávkování a řízení procesu úpravy vody k minimalizaci znečištění v upravené vodě
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Okres Ústí nad Labem
Chvalov – zakalení zdroje, cca 120 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Lhota pod Pannou – zakalení zdroje, voda nepitná, 72 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Suletice – zakalení zdroje, voda nepitná, 75 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Homole u Panny – zakalení zdroje, voda nepitná, 270 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Březí - zakalení zdroje, voda nepitná, 81 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Kojetice - zakalení zdroje, voda nepitná, 105 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Malečov - zakalení zdroje, voda nepitná, 285 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.

(Zpráva SčVK z 13. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.
ČOV Horní Podluží
ČOV Vilémov

Okres Litoměřice
ČOV Záhořany
ČOV Hněvice

Okres Ústí nad Labem
ČOV Homole

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 16 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod). 
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Okres Děčín
Boletice – porucha potrubí v korytě potoka, cca 20 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
porucha z větší části opravena, bez vody zůstávají už jen 4 rodinné domy
Heřmanov – porucha na zdroji (zařízení vrtu odplavila voda) + přetržené potrubí, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Okres Litoměřice
Lhota – porucha na výtlaku do vodojemu, cca 50 obyvatel, zásobujeme obyvatele, zavážením vodojemu cisternami, předpoklad dokončení opravy 12.8.

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Horní Habartice – zakalení zdroje, bez vody 400 obyvatel,náhr. zásobování cisternou,
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Starý Šachov – zakalení zdroje, cca 200 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
ÚV Chřibská – omezená výroba na úpravně vody, velmi zhoršená kvalita povrchové vody v přehradě, kvalita pitné vody pro oblast Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov) může být dočasně zhoršena, voda však zůstává pitná, provádíme optimalizaci dávkování a řízení procesu úpravy vody k minimalizaci znečištění v upravené vodě
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Okres Ústí nad Labem
Chvalov – zakalení zdroje, cca 120 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Lhota pod Pannou – zakalení zdroje, voda nepitná, 72 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Suletice – zakalení zdroje, voda nepitná, 75 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Homole u Panny – zakalení zdroje, voda nepitná, 270 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Březí - zakalení zdroje, voda nepitná, 81 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Kojetice - zakalení zdroje, voda nepitná, 105 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Malečov - zakalení zdroje, voda nepitná, 285 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.

(Zpráva SčVK 12. 8. 2010 v 8 hod)

Problémy v oblasti odpadních vod a čistírenství v souvislosti s povodněmi

Seznam odstavených čistíren odpadních vod z důvodu zaplavení

Okres Děčín
ČOV Dolní Podluží I.
ČOV Horní Podluží
ČOV Vilémov

Okres Litoměřice
ČOV Záhořany
ČOV Hněvice

Okres Ústí nad Labem
ČOV Chlumec
ČOV Libouchec
ČOV Třebušín
ČOV Homole
ČOV Lovečkovice
ČOV Řehlovice

Kromě čistíren odpadních vod je odstaveno ještě celkem 18 ČSOV (čerpacích stanic odpadních vod)
Tam, kde voda opadla a zařízení jsou přístupná se provádí čistění zařízení a další intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění zařízení a obnovení čistícího procesu.

Problémy v zásobování vodou v souvislosti s povodněmi

Omezení dodávek vody z důvodu poruch technických zařízení

Okres Děčín
Boletice – porucha potrubí v korytě potoka, cca 20 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
porucha z větší části opravena, bez vody zůstávají už jen 4 rodinné domy
Heřmanov – porucha na zdroji (zařízení vrtu odplavila voda) + přetržené potrubí, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Okres Litoměřice
Lhota – porucha na výtlaku do vodojemu, cca 50 obyvatel, zásobujeme obyvatele, zavážením vodojemu cisternami, předpoklad dokončení opravy 12.8.

Omezení dodávek vody z důvodu kvality vody

Okres Děčín
Horní Habartice – zakalení zdroje, bez vody 400 obyvatel,náhr. zásobování cisternou,
Č. Kamenice – Víska pod Lesy – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, náhr. zásobování cisternou,
Starý Šachov – zakalení zdroje, cca 200 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Velká Veleň – zakalení zdroje, cca 50 obyvatel, zavážení vodojemu cisternou
ÚV Chřibská – omezená výroba na úpravně vody, velmi zhoršená kvalita povrchové vody v přehradě, kvalita pitné vody pro oblast Šluknovského výběžku (Varnsdorf, Krásná Lípa, Rumburk, Horní a Dolní Podluží, Jiříkov) může být dočasně zhoršena, voda však zůstává pitná, provádíme optimalizaci dávkování a řízení procesu úpravy vody k minimalizaci znečištění v upravené vodě

Okres Ústí nad Labem
Chvalov – zakalení zdroje, cca 120 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Lhota pod Pannou – zakalení zdroje, voda nepitná, 72 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Suletice – zakalení zdroje, voda nepitná, 75 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Homole u Panny – zakalení zdroje, voda nepitná, 270 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Březí - zakalení zdroje, voda nepitná, 81 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Kojetice - zakalení zdroje, voda nepitná, 105 obyvatel, náhr. zásobování cisternou
Malečov - zakalení zdroje, voda nepitná, 285 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Okres Litoměřice
Příbram pod Bukovou Horou - zakalení zdroje, voda nepitná, 48 obyvatel, náhr. zásobování cisternou

Na všech zdrojích se zhoršenou kvalitou provádíme intenzivní práce vedoucí ke zprovoznění, čištění zdrojů, mytí vodojemů, laboratorní rozbory. 
Zdroje budou postupně uváděny do provozu po ověření kvality vody na zdroji.

(Zpráva SVS z 10. 8. 2010)

Česká Kamenice - poškozený vodovod o průměru 150 mm, vedený souběžně s mostem

Děčín, Kamenná ulice - vymleté dno a poškozený vodovodHřensko - poškozený vodovodní přivaděč i vodovodní řady

(Zpráva SčVK z 9. 8. 2010 v 9 hod)

Čistírny odpadních vod:
ČOV Varnsdorf – obnovena funkčnost včera v odpoledních hodinách, cca 16h.
ČOV Šluknov – mimo provoz.
ČOV Krásná Lípa – mimo provoz.
ČOV Mikulášovice – mimo provoz.
ČOV Hněvice – mimo provoz.
ČOV Budyně – mimo provoz.
ČOV Záhořany – mimo provoz.

Čerpací stanice odpadních vod:
ČSOV Svádov – mimo provoz.
ČSOV Mojžíš – mimo provoz.
ČSOV Neštědice – mimo provoz.
ČSOV Povrly – mimo provoz.

Úpravna vody:
Chřibská – přehrada – zákal, odstaveno, neupravuje se povrchová voda.

Děčín - poničené vodovodní řady přes Jílovský potok, DN200, DN300 (mimo provoz), přepásmování sítě, nutná rekonstrukce.

Děčínsko – závadné zdroje:

Velká Veleň – odstaveno, navážíme VDJ. Bez vody nikdo.
Horní Habartice – odstaveno, u OÚ přistavena závěsná cisterna – zákal.

Děčínsko – poruchy:

Kytlice Mlýny – porucha potrubí v korytě potoka, zavážíme cisternou. Cca 350 lidí.

Česká Kamenice – Havlíčkova – porucha potrubí na mostě. Doděláváme provizorní propojení –
provizorně propojeno. Zavážíme cisternou. Cca 400 lidí.

Jánská – porucha potrubí v korytě potoka. Dotčeno cca 200 lidí. Zavážíme cisternou.

Boletice - porucha potrubí v korytě potoka. Dotčeno cca 300 lidí. Zavážíme cisternou.
Opraveno provizorně.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Povodně v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 26.07.2017 00:38, www.svs.cz