Pro média a PR

Povodňové škody v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva, 15. září 2010

Povodeň, která o víkendu 7. - 8. srpna 2010 zasáhla většinu Libereckého kraje a v Ústeckém kraji okres Děčín a část Ústeckého a Litoměřického okresu, způsobila značné škody na vodárenské infrastruktuře Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS). Severočeská vodárenská společnost jako její vlastník a Severočeské vodovody a kanalizace jako její provozovatel vyčíslují bezprostřední povodňové škody na 140 milionů korun.

“Nejvíce je povodněmi postiženo Liberecko, kde jsou škody na vodovodech přes 57 milionů korun a škody na čistírnách odpadních vod a čerpacích stanicích odpadních vod za 45 milionů korun. V Ústeckém kraji vznikly škody na naší infrastruktuře v objemu 23 milionů korun, z toho za 12 milionů korun na čistírnách a kanalizacích a za 11 milionů na vodovodech. Nápravě škod musíme přizpůsobit naše plány oprav, obnovy majetku i investiční,“
upřesňuje Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává:“S provozovatelem nyní řešíme postup oprav a posléze větších rekonstrukcí, které budeme provádět do konce roku 2010 a v roce následujícím. Část zničeného majetku je pojištěna - konkrétně budovy a strojní zařízení. Přesto půjde o citelný zásah do našich investičních plánů. Doufáme proto, že budeme moci využít dotací ze státního rozpočtu, určených pro likvidaci následků škod v obou krajích.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Povodňové škody v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz