Pro média a PR

Praskání potrubí a opakované poruchy ustanou - nových 431 metrů vodovodu pro Břínkov, část obce Ročov na Lounsku

Teplice, 30. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Břínkově, což je část obce Ročov.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Směřujeme do ní téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, letos konkrétně 830 milionů korun. Tempo obnovy bychom s ohledem na rozsah historického a poruchového majetku potřebovali ještě zvýšit. Jsme v tom ovšem limitovaní množstvím prostředků generovaných z ceny vody.“

Více o stavbě:


Stávající vodovodní řad v Břínkově byl uveden do provozu roku 1978. Jeho část již byla rekonstruována v roce 2001. Další část vodovodu, která je z polyetylénu průměru 90 mm a z oceli průměru 50 mm, je ve špatném technickém stavu. Silná koroze potrubí způsobuje jeho praskání a opakované poruchy. Řad je veden v komunikaci. Kanalizace v obci není.

Nově bude pro vodovod použito místo polyetylénu potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD průměru 90 mm v délce 268 metrů a úsek potrubí z oceli bude nahrazen PE-HD průměru 63 mm v délce 163 metrů. Celkem tedy bude rekonstruováno 431 metrů vodovodů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících 25 vodovodních přípojek a dvou navazujících řadů. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. Rekonstrukce do budoucna zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 40 připojených obyvatel.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Praskání potrubí a opakované poruchy ustanou - nových 431 metrů vodovodu pro Břínkov, část obce Ročov na Lounsku
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz