Pro média a PR

Předseda vlády Mirek Topolánek na prohlídce stavby v rámci projektu „Lužická Nisa“


Fotoreportáž z návštěvy premiéra 29. 5. 2007

V rámci dvoudenní návštěvy Libereckého kraje, která se uskutečňuje na pozvání hejtmana Petra Skokana, zavítal v pondělí 28. května 2007 na jednu ze staveb Severočeské vodárenské společnosti předseda vlády ČR Mirek Topolánek.

Petr Skokan - předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti - pana premiéra pozval na prohlídku štoly AVII, jež je součástí integrovaného programu „Lužická Nisa“. V jeho rámci dojde i k dobudování kanalizační sítě v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou.Štola A VII je situována v dopravně exponované lokalitě poblíž centra Liberce. Ražený úsek podchází Harcovský potok a prochází ulicemi Brusičská dolina a Oblačná. Štola je ražena hornickým způsobem ve zvětralé žule. Vzácnou návštěvu na stavbě přivítal ředitel odboru rozvoje a koncepce SVS Ing. David Votava (na fotografii vpravo).
Po krátkém proškolení o zásadách bezpečnosti a po vybavení nezbytnými ochrannými prostředky se pan premiér a hejtman spustili do 7,5 m hluboké šachty.

Ve štole si vyslechli výklad zástupce zhotovitele OHL ŽS a. s. o průběhu stavby.Po prohlídce štoly pan hejtman a zástupci SVS živě diskutovali s panem premiérem o velmi aktuální problematice spolufinancování projektů z fondů Evropské unie, jež se dotýká rozvoje celého vodárenského oboru v České republice.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Předseda vlády Mirek Topolánek na prohlídce stavby v rámci projektu „Lužická Nisa“
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz