Pro média a PR

Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti


28. dubna se uskutečnil poslední ze série aktivů akcionářů konaných v rámci bývalých okresů v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS).

Setkání akcionářů SVS – zástupců severočeských měst a obcí - s vedením společnosti a s členy jejích orgánů každoročně pravidelně předcházejí valné hromadě SVS. Region působnosti SVS zahrnuje sedm bývalých okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje. Letos se od 31. března uskutečnilo celkem sedm aktivů akcionářů, protože ve třech případech byla setkání zorganizována společně pro dva sousedící okresy s menším počtem akcionářů.

Program aktivů akcionářů zahrnoval:
- Představení návrhu podnikatelského záměru společnosti do roku 2010
- Seznámení s výsledky hospodaření společnosti a dosavadní zkušenosti s novými pravidly
  spolufinancování platnými od 1. 1. 2005
- Zprávu o plnění investičního plánu 2004 a podnikatelského záměru do roku 2005
- Informaci o přípravě valné hromady
- Diskuzi.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Aktivy nám umožňují seznámit podrobně akcionáře se dosaženými výsledky i plány společnosti tak, aby po zapracování jejich event. připomínek k předkládaným plánům je bylo možné na valné hromadě schválit. Jsou rovněž jedinečnou příležitostí
k diskuzím o potřebách a problémech konkrétního regionu i jednotlivých měst a obcí. SVS začne připravovat – v souladu s opakovanými náměty akcionářů - modelové případy řešení nakládání
s odpadními vodami v sídlech pod 2 000 obyvatel, která nejsou implicitně zahrnuta v legislativě EU.“

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz