Pro média a PR

Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

4. května se uskutečnil poslední ze série aktivů akcionářů konaných v rámci bývalých okresů v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS).

Setkání akcionářů SVS – zástupců severočeských měst a obcí - s vedením společnosti a s členy jejích orgánů každoročně pravidelně předcházejí valné hromadě SVS. Region působnosti SVS zahrnuje sedm bývalých okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje, s celkem 458 akcionáři – městy a obcemi. Letos se od 29. března uskutečnilo sedm aktivů akcionářů, protože ve třech případech byla setkání zorganizována společně pro dva sousedící okresy s menším počtem akcionářů.

Letošní program aktivů akcionářů zahrnoval:
- Výsledky hospodaření společnosti za rok 2005
- Plnění Podnikatelského záměru společnosti do roku 2005
- Rozpracování Podnikatelského záměru do roku 2010
- Investiční plán na rok 2006
- Informace o přípravě valné hromady a informace o zániku tzv. zlaté akcie
- Spolufinancování
- Diskuze.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Spojuje nás společný cíl – uvést vodohospodářskou infrastrukturu v co nejvyšší míře do konce přechodného období do souladu s náročnější legislativou. Aktivy akcionářů se osvědčují jako příležitost k prezentaci výsledků práce společnosti akcionářům, k předání důležitých informací i k diskuzím o potřebách a problémech konkrétního regionu a jednotlivých měst a obcí. Umožňují nám seznámit akcionáře podrobně s dosaženými výsledky i plány společnosti tak, aby po zapracování eventuálních připomínek je bylo možné na valné hromadě schválit.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 26.07.2017 00:50, www.svs.cz