Pro média a PR

Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva, 30. dubna 2009

Dnes se uskutečnil poslední ze série aktivů akcionářů konaných v rámci bývalých okresů
v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS). Aktivy akcionářů každoročně předznamenávají konání řádné valné hromady společnosti, která se letos uskuteční 3. června v Domě kultury obce Mšené - Lázně.


Region působnosti SVS zahrnuje sedm bývalých okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje,
s celkem 459 akcionáři – městy a obcemi. Setkání akcionářů SVS s vedením společnosti a s členy jejích orgánů každoročně pravidelně předcházejí konání řádné valné hromady.

Letošní program aktivů akcionářů zahrnoval:
- Vyhodnocení investičního plánu za rok 2008 a investiční plán na rok 2009;
- Plnění Podnikatelského záměru společnosti do roku 2010 a příprava Podnikatelského záměru do roku 2015;
- Výsledky hospodaření SVS za rok 2008;
- Zdroje financování investičních potřeb SVS v letech 2005 – 2013;
- Plnění podmínek přijatelnosti ze strany SVS – aktualizace provozní smlouvy;
- Informace o přípravě řádné valné hromady;
- Diskuze.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Naším společným cílem je uvést vodohospodářskou infrastrukturu v co nejvyšší míře do konce přechodného období do souladu s náročnější legislativou. Každoroční aktivy se osvědčují jako příležitost k prezentaci výsledků práce společnosti akcionářům, k podrobnému seznámení s dalšími plány i k diskuzím o potřebách a problémech konkrétního regionu a jednotlivých měst a obcí. Jsme nadále připraveni našim akcionářům pomáhat při naplňování potřeb občanů v oblasti vodohospodářského rozvoje.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proběhly aktivy akcionářů Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:40, www.svs.cz