Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce 92 let starého vodovodu v Teplicích, Českobratrské ul.

Teplice, 28. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Teplicích, v Českobratrské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám ukládá legislativa. Rekonstruovaný vodovod v Českobratrské ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 100 připojených obyvatel daného úseku.

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovod průměru 90 mm v Českobratrské ulici byl uveden do provozu roku 1921. Na rok 2013 je zde naplánována rekonstrukce komunikace u kostela sv. Bartoloměje, konkrétně v úseku od Masarykovy ulice za křižovatku s ulicí Chelčického, směrem ke schodům do Kollárovy ulice. SVS proto provede rekonstrukci 92 let starého vodovodu v předstihu před touto akcí. Kanalizace k rekonstrukci určena není.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z litiny o průměru 100 mm v délce 92 metrů. Stavba bude provedena v původní trase. Její součástí je přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v koordinaci s městem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce 92 let starého vodovodu v Teplicích, Českobratrské ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz