Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce ČSOV „Velká“ v Litvínově - Janově

Teplice, 9. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Litvínově další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod „Velká“ v Janově, což je místní část Litvínova. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce ČSOV má do budoucna přispět k bezporuchovému odvádění odpadních vod od přibližně 3 500 připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, do které směřujeme téměř 70% z celkového letošního rozpočtu na investice.“ 

Více o stavbě:

Čerpací stanice odpadních vod v Litvínově – Janově byla uvedena do provozu v roce 1973. Dlouholetý provoz a agresivní prostředí čerpací stanice se výrazně podepsaly na technickém stavu železobetonové konstrukce budovy. Došlo k obnažení její nosné výztuže a ke korozi, takže sanace objektu je nezbytná.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do dvou měsíců. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce ČSOV „Velká“ v Litvínově - Janově
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz