Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu z roku 1928 v Lomu na Havlíčkově náměstí

Teplice, 9. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Lomu na Havlíčkově náměstí.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých a poruchových sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Nový úsek kanalizace a vodovodu v Lomu na Havlíčkově náměstí zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod od přibližně 70 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Jak prokázala kamerová prohlídka, stávající betonová kanalizace z roku 1928 o vnitřním průměru 300 mm na Havlíčkově náměstí je dnes zkorodovaná, popraskaná a s kavernami. Také litinový vodovodní řad o vnitřním průměru 60 a 80 mm pochází z roku 1928. Vyznačuje se vysokou inkrustací. SVS proto rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci použita kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 97 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 197 metrů. Přepojeno bude také všech 21 stávajících vodovodních a 10 kanalizačních přípojek. Rekonstrukce bude provedena zčásti v souběhu vodovodu s kanalizací v otevřeném paženém výkopu, zčásti v samostatném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou technologií. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 18. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu z roku 1928 v Lomu na Havlíčkově náměstí
Vytištěno: 24.06.2017 12:25, www.svs.cz