Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce opakovaně poruchového vodovodu v Jablonci n. N., Sokolovské ul.

Teplice, 15. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Sokolovské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v Sokolovské ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování vodou pro připojené obyvatele tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovodní řad vnitřního průměru 125 a 80 mm v Sokolovské ulici zásobuje pitnou vodou zástavbu rodinných domů v městské části Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice. Je veden v asfaltové komunikaci. V posledních letech je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu průměru 110 mm v délce 197,5 metrů a průměru 90 mm v délce 247,5 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v délce 348 metrů šetrnější bezvýkopovou technologií a v délce 97 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 12 vodovodních přípojek na trase a výměna tří podzemních hydrantů. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. V Jablonci nad Nisou souběžně probíhají další investiční akce SVS na obnově sítí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné, Rýnovické, Květinové a Nástrojářské ulici.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce opakovaně poruchového vodovodu v Jablonci n. N., Sokolovské ul.
Vytištěno: 25.06.2017 02:17, www.svs.cz