Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce silně zkorodovaného a opakovaně poruchového vodovodu v Josefově Dole

Teplice, 4. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Josefově Dole.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale v tom narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody.

Více o stavbě:

V Josefově Dole je koncová větev ocelového vodovodního řadu vnitřního průměru 80 a 100 mm vedena obcí v asfaltové komunikaci v hloubce cca 1,5 metru. Vodovod byl uveden do provozu roku 1935 a dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. 

Nově bude původní vodovod nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 463 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase. Součástí stavby je přepojení stávajících 12 vodovodních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce silně zkorodovaného a opakovaně poruchového vodovodu v Josefově Dole
Vytištěno: 24.06.2017 12:32, www.svs.cz