Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce vodovodu pro 200 připojených obyvatel v osadě Dobrčice, částí obce Skršín na Mostecku

Teplice, 23. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v osadě Dobrčice, jež je částí obce Skršín.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Naší prioritou jsou opatření v rámci výroby a distribuce pitné vody. Rekonstruovaný vodovod v Dobrčicích zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 200 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající výtlačný vodovodní řad z vodojemu Skršín do vodojemu Dobrčice a část zásobního řadu z vodojemu Dobrčice jsou z litiny průměru 100 mm. Jsou ve špatném technickém stavu a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. 

Obsahem investiční akce je rekonstrukce výtlačného řadu, kdy litina bude nahrazena potrubím z vysokohustotního polyetylénu PE-HD vnitřního průměru 100 mm v délce 1 221 metrů, včetně vzdušníkové a odkalovací šachty na trase. Pro rekonstrukci zásobního řadu se použije potrubí z PE-HD vnitřního průměru 80 mm v délce 574 metrů. Dojde rovněž k výměně armatur ve vodojemu Dobrčice. Rekonstrukce řadů bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce vodovodu pro 200 připojených obyvatel v osadě Dobrčice, částí obce Skršín na Mostecku
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz