Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce vodovodu v Hoře Svaté Kateřiny: 119 m na nám. Pionýrů a 315,8 m v ul. Růžový vrch

Teplice, 20. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Hoře Sv. Kateřiny, na náměstí Pionýrů a v ulici Růžový vrch.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých a poruchových sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Nový úsek vodovodu v Hoře Sv. Kateřiny zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající vodovod na náměstí Pionýrů z oceli o vnitřním průměru 100 mm pochází z roku 1954. Vodovod v ulici Růžový vrch je vodovod z litiny o vnitřním průměru 80 mm z roku 1928. Řady vedené v komunikaci jsou poruchové, protože jejich inkrustace přesahuje 30%.
V rámci rekonstrukce bude na náměstí Pionýrů použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřním průměru 100 mm v délce 119 metrů. V ulici Růžový vrch bude litina nahrazena potrubím z PE-HD o vnitřním průměru 80 mm v délce 315,8 metrů. Přepojeno bude všech 19 stávajících vodovodních přípojek. Budou vyměněny armaturní uzly, kalník a dva podzemní hydranty. Rekonstrukce bude provedena v původní trase a hloubce v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). Paralelně probíhá v Hoře Sv. Kateřiny další investiční akce SVS pro zkvalitnění zásobování pitnou vodou - rekonstrukce přívodního řadu pro Novou Ves v Horách.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce vodovodu v Hoře Svaté Kateřiny: 119 m na nám. Pionýrů a 315,8 m v ul. Růžový vrch
Vytištěno: 25.06.2017 02:13, www.svs.cz