Pro média a PR

v Liberci - Machníně provádíme rekonstrukci ocelového vodovodního řadu z roku 1936

Teplice, 22. května 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Liberci další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Machníně, v ulicích Chotyňské a Donínské.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: SVS má jako každá vlastnická společnost v souladu s legislativou a schváleným Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací zajistit náležitou obnovu majetku. Letos jdou do obnovy tři čtvrtiny naplánovaných ročních investic, což je přes 800 milionů korun.Stavba SVS v Machníně probíhá v předstihu a v koordinaci s investiční akcí Statutárního města Liberec, které zde má naplánovanou celoplošnou opravu povrchů komunikace.“ 

Více o stavbě:

V Liberci - Machníně pocházejí v ulicích Chotyňská a Donínská stávající ocelové vodovodní řady z roku 1936. Řad o průměru 80 mm v délce 460 metrů a řad o průměru 40 mm v délce 120 metrů jsou v důsledku značné inkrustace poruchové a nekapacitní, jsou zde problémy s tlakem dodávané pitné vody.

Nově bude pro vodovod v celkové délce 580 metrů použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). V délce 460 metrů bude o průměru 90 mm a v délce 120 metrů o průměru 63 mm. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je přepojení stávajících 31 vodovodních přípojek a také napojení na vodovody v ulicích Mokrá a Hrádecká a křížení do ulice Rytířská. Rekonstruovaný vodovod zajistí v Machníně do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 120 připojených obyvatel daného úseku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2.května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > v Liberci - Machníně provádíme rekonstrukci ocelového vodovodního řadu z roku 1936
Vytištěno: 28.06.2017 12:35, www.svs.cz