Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce vskutku historického vodovodu z r. 1886 a kanalizace z r. 1970 v Rumburku, Matušově ul.

Teplice, 30. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci historického vodovodu a poruchové kanalizace v Rumburku, v Matušově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizace v Matušově ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro připojené obyvatele. Do obnovy majetku letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Vzhledem k rozsahu historického majetku bychom do obnovy potřebovali investovat mnohem víc, ale narážíme na ´strop´ prostředků generovaných z ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v Matušově ulice má vnitřní průměr 80 mm. Je vskutku historický - byl uveden do provozu již roku 1886. Vlivem stáří je silně inkrustovaný (přes 40%) a opakovaně poruchový. Stávající betonová kanalizace vnitřního průměru 500 mm v téže ulici pochází z roku 1970. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v komunikaci ve vzdálenosti do 1,5 m od sebe. Kanalizační stoka je ve špatném stavu v důsledku koroze betonu a prasklin, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.
Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 113,9 m a pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 115,5 m. Součástí stavby je přepojení stávajících 3 vodovodních a 11 kanalizačních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. září 2013. Vlastní výkopové práce započaly 23. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák).

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce vskutku historického vodovodu z r. 1886 a kanalizace z r. 1970 v Rumburku, Matušově ul.
Vytištěno: 28.06.2017 12:38, www.svs.cz