Pro média a PR

Prodej bioplynové stanice a plochy pro kompostování v Mimoni


Severočeská vodárenská společnost a. s. zveřejňuje záměr prodeje areálu bioplynové stanice a plochy pro kompostování v Mimoni.

Další informace viz podmínky prodeje ZDE.

Konzultace, přílohy k podmínkám prodeje:
Mgr. Petr Medřický, tel. 485100440, l. 130, e-mail: petr.medricky@svs.cz

Termín pro podání nabídek: 21. 5. 2007

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Prodej bioplynové stanice a plochy pro kompostování v Mimoni
Vytištěno: 20.07.2017 20:43, www.svs.cz