Pro média a PR

Projekty "Dolní Labe" a "Čistá Ploučnice" Severočeské vodárenské společnosti v další fázi přípravy


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) byla prostřednictvím Ministerstva životního prostředí vyzvána k vypracování žádostí Fondu soudržnosti pro své dva integrované (skupinové) projekty: Dolní Labe a Čistá Ploučnice.

SVS pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury obou krajů v regionu své působnosti připravuje komplexní integrované projekty spolufinancované EU. Nejdále jsou projekty ISPA Podkrušnohoří
v Ústeckém kraji (jeho celkový objem je 27,8 mil. € a s finanční podporou z fondu ISPA a Státního fondu životního prostředí se od konce roku 2004 již realizuje) a projekt Lužická Nisa v Libereckém kraji (jeho celkový objem je 31,3 mil. € a nedávno pro něj byla odsouhlasena finanční podpora z Fondu soudržnosti - viz tisková zpráva SVS z 12. 1. 2005).

V přípravě jsou další dva integrované projekty: Dolní Labe pro Ústecký kraj (celkový objem 22,370 mil. €) a Čistá Ploučnice pro Liberecký kraj (celkový objem 18,547 mil. €). Pozitivní skutečností je, že záměry obou uvedených projektů byly v říjnu 2004 podmínečně (s připomínkami) schváleny na národní úrovni Pracovní skupinou Fondu soudržnosti. Po vypořádání těchto připomínek již byla SVS začátkem ledna 2005 vyzvána k vypracování žádostí Fondu soudržnosti pro oba uvedené projekty.

Dotace z prostředků Fondu soudržnosti EU může dosáhnout maximálně 80% uznatelných nákladů
(v případě projektu Lužická Nisa dosáhla nedávno přiznaná podpora z Fondu soudržnosti výše 72% uznatelných nákladů). Předpokládaný termín realizace projektů Dolní Labe a Čistá Ploučnice jsou roky 2007-2009.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, vysvětluje:: „Fond soudržnosti je určen členským zemím Evropské unie na podporu infrastrukturních projektů v oblasti životního prostředí v objemech nad 10 milionů €. Projekty naší společnosti jsou zaměřeny především na čištění městských odpadních vod,
tzn. zahrnují výstavbu nebo rekonstrukce kanalizačních systémů a výstavbu nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod. Česká republika má v tomto ohledu sice vyjednané přechodné období do konce zdánlivě ještě vzdáleného roku 2010, ale rozsah a finanční náročnost souvisejících úkolů nás nutí
k intenzivní práci na připravovaných projektech pro oba kraje.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Projekty Dolní Labe a Čistá Ploučnice Severočeské vodárenské společnosti v další fázi přípravy
Vytištěno: 20.07.2017 20:48, www.svs.cz