Pro média a PR

Protokol o otevírání obálek s nabídkami - projekt Lužická Nisa, Rekonstrukce úpravny vody Souš


Tiskové oznámení 30. 6. 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s. v souladu se zněním zákona č. 40/2004 Sb. oznamuje, že 26. 6. 2006 byly otevřeny obálky s nabídkami uchazečů v rámci otevřené soutěže na zhotovitele stavby "Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy", zkráceně "Lužická Nisa", Skupina opatření Pitná voda, jež zahrnuje celkovou rekonstrukci úpravny vody Souš.

Protokol z aktu otevírání obálek je přístupný ZDE.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Protokol o otevírání obálek s nabídkami - projekt Lužická Nisa, Rekonstrukce úpravny vody Souš
Vytištěno: 25.07.2017 18:47, www.svs.cz